«Παιδική HELMEPA»: 27 χρόνια λειτουργίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Στις 10 Νοεμβρίου 2020, η «Παιδική HELMEPA» ολοκληρώνει 27 χρόνια λειτουργίας του με πλούσια δράση υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, ειδικά του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ευαισθητοποίησης των μαθητών.

Η ιδέα για τη δημιουργία του Προγράμματος προήλθε από την αξιολόγηση των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν περίπου 150.000 μαθητές, που επισκέφτηκαν τις περιβαλλοντικές εκθέσεις της HELMEPA την περίοδο 1983-1992, σε Αττική και περιφέρεια.

Μετά την ενημέρωση τους για τη σημασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει – σύμφωνα με τις απαντήσεις τους – τα παιδιά ηλικίας 6-13 ετών έδειχναν ιδιαίτερη ευαισθησία στο περιβάλλον και επιθυμούσαν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην προστασία του.

Η HELMEPA, λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία των παιδιών προχώρησε στη δημιουργία της Παιδικής HELMEPA, ενός εθελοντικού, περιβαλλοντικού προγράμματος για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Μέχρι σήμερα, 123.500 περίπου παιδιά, 1.576 σχολείων με την εθελοντική καθοδήγηση των 4.208 εκπαιδευτικών τους, έχουν πραγματοποιήσει 37.300 περιβαλλοντικές δράσεις σε όλη τη χώρα και έχουν γίνει φορείς περιβαλλοντικών μηνυμάτων στις τοπικές τους κοινωνίες.

Το 2020

Τη φετινή σχολική χρονιά, το Πρόγραμμα «Παιδική HELMEPA» έχει τίτλο «Η φίλη μας η θάλασσα» και στόχο έχει να αναδείξει την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και θάλασσας, να ενισχύσει τη γνώση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τους ωκεανούς και να την ενθαρρύνει να αναλάβει ενεργό ρόλο στις παγκόσμιες προσπάθειες για την επίτευξη του Στόχου 14: «Ζωή κάτω από την επιφάνεια της Θάλασσας», της Agenda 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η συμμετοχή έχει φτάσει ήδη τους 305 εκπαιδευτικούς και 4.615 παιδιά, 145 Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της χώρας, ενώ δεκτές θα γίνονται ακόμα αιτήσεις στην ιστοσελίδα του προγράμματος

https://helmepajunior.wordpress.com/,

μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου των 6.000 παιδιών.

Η HELMEPA εκφράζει τις ευχαριστίες της στους εθελοντές εκπαιδευτικούς που αγκάλιασαν το Πρόγραμμα αλλά και στα ίδια τα παιδιά, για την συμμετοχή τους και την προσπάθεια τους να προστατέψουν το περιβάλλον της πατρίδας μας.