“Ετοιμότητα για Έξυπνα Κτίρια”

Ένα νέο πρόγραμμα που θα τεθεί σε εφαρμογή και θα ενισχύσει την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων είναι το πρόγραμμα “Ετοιμότητα για Έξυπνα Κτίρια” από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με σκοπό την ενίσχυση των κτιρίων μέσω συστήματος επιταγών (νοucher), για την αντιστάθμιση του κόστους εγκατάστασης υποδομών στην υποδοχή οπτικής ίνας, προκειμένου να καταστούν “έξυπνα”.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και επιλέξιμα είναι όλα τα κτίρια, εντός των περιοχών παρέμβασης (στις οποίες υπάρχει δίκτυο οπτικών ινών), εκπροσωπούμενα από τους διαχειριστές τους, πλην των κτιρίων ιδιοκτησίας των φορέων γενικής κυβέρνησης.

Ελέγξτε επίσης

Εκδήλωση για την έξυπνη χρηματοδότηση και τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια

Την Πέμπτη 20 Μαίου, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, διοργανώνει την 1η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης …

Τα Περιοδικά μας