Τιμητικό βραβείο Verde.tec στον Δρ. Αδαμάντιο Σκορδίλη

Ο Χημικός Μηχανικός/Διδάκτωρ Μηχανικής Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Βερολίνου, κ. Αδαμάντιος Σκορδίλης έχει συνδέσει την πορεία του με την πορεία της ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Στέλεχος, τότε, του ΥΠΕΧΩΔΕ, εχει διατελέσει Προιστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (1985-1995), Προϊστάμενος του Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων (2001-2008), γνωρίζοντας όλες τις αντιξοότητες σε μια χώρα όπου η λέξη «ανακύκλωση» δεν υπήρχε σε καμία ορολογία, δημόσιου οργανισμού. Η βαθιά του γνώση για θέματα αποβλήτων, αλλά και η επίμονη προσπάθεια του να ξεκινήσει η ανακύκλωση των βασικών ρευμάτων στη χώρα, συνεχίζεται ακόμη και σήμερα με τις πολύτιμες συμβουλές του στου ΟΤΑ και άλλους φορείς. Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης των Greek Green Awards, και key note speaker από την αρχή της δημιουργίας του Verde.tec Forum.

«Η προσπάθεια που κάνετε, τόσο με την έκθεση όσο και τα φόρα σε διάφορα θέματα, συνεισφέρουν στην μετάβαση από την γραμμική στην κυκλική οικονομία, έτσι ώστε η Ελλάδα να γίνει βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, μια κοινωνία της ανακύκλωσης στην Ευρώπη».

Ελέγξτε επίσης

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της ανακύκλωσης-Ο δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο Followgreen

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, θέτει σε εφαρμογή την πλατφόρμα https://www.followgreen.gr/vvv, που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο …

Τα Περιοδικά μας