Β’ Πρόσκληση για τους δήμους και την χρηματοδότηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή προτάσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου από σήμερα Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 έως και Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00.

Το εν λόγω πρόγραμμα ενισχύει και χρηματοδοτεί έργα, δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους.

Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος αποτελούν 29 μικροί ηπειρωτικοί και ορεινοί δήμοι έως 10.000 κατοίκων, 34 μικροί νησιωτικοί έως 3.500 κατοίκων, 15 δήμοι οι οποίοι δεν υπέβαλαν πρόταση στην Α’ Πρόσκληση τον Νοέμβριο του 2020, καθώς και 6 εντεταγμένοι δήμοι, οι οποίοι αιτήθηκαν το πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου να συμπεριληφθούν στην Β’ Πρόσκληση.

Για κάθε δήμο, υπάρχει ο περιορισμός της υποβολής μιας μόνο πρότασης για τη σύνταξη των Σ.Φ.Η.Ο. εντός των διοικητικών του ορίων, είτε οι προτάσεις υποβληθούν από τον δήμο είτε από αρμόδιο Σύνδεσμο ΟΤΑ είτε από Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ).

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι τριετής, αρχής γενομένης της ημερομηνίας απόφασης ένταξης των προτάσεων από το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου.

Επιλέξιμες προτάσεις θεωρούνται οι πλήρεις οι οποίες καλύπτουν τις τεχνικές οδηγίες των Σ.Φ.Η.Ο.

Το εκτιμώμενο ύψος χρηματοδότησης των προτάσεων ανέρχεται σε 3.000.000,00 ευρώ για το 2021, με δυνατότητα αναπροσαρμογής του, ανάλογα με το συνολικό προϋπολογισμό των προτάσεων που θα υποβληθούν.

Επικοινωνία

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες όπως η απόφαση, η πρόσκληση, ο οδηγός, η λίστα των επιλέξιμων δήμων, καθώς και χρήσιμο ενημερωτικό υλικό βρίσκονται στον σύνδεσμο: https://bit.ly/3AggglE. Τέλος, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Πράσινο Ταμείο τηλεφωνικά στο 210.5241903 (εσωτερικό 112) και ηλεκτρονικά στο sfho@prasinotameio.gr.

Ελέγξτε επίσης

Μεταφύτευση υπεραιωνόβιων δένδρων

Με την χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου και σε συνεργασία με δήμους, η ΕΡΓΟΣΕ ολοκλήρωσε τη …

Τα Περιοδικά μας