Δήμος Πλατανιάς: Επιμερισμός Ειδικού Τέλους από Α.Π.Ε., σε οικιακούς καταναλωτές του δήμου

Εξ ημισείας επιμερισμός των ανταποδοτικών τελών από της ΑΠΕ, για τις Κοινότητες Πρασέ και Σέμπρωνα του Δήμου Πλατανιά και τις Κοινότητες Επανοχώρι και Κανδάνου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, προέκυψε μετά από ένσταση του Δήμου Πλατανιά.

Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων συγκλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 και ο δήμος στην ένσταση του έθετε το θέμα της ισότιμης κατανομής του ανταποδοτικού τέλους υπέρ οικιακών καταναλωτών από τέλη Α.Π.Ε.

Κατά την εξέταση της ένστασης, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμμετείχε και στέλεχος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά, καθώς και οι πρόεδροι των εμπλεκομένων Κοινοτήτων του Δήμου Πλατανιά και του Δήμου Καντάνου- Σελίνου.

Πριν την συνεδρίαση της επιτροπής ενστάσεων, είχε υπάρξει συνεργασία μεταξύ του Δημάρχου Πλατανιά Κου Μαλανδράκη Ιωάννη και του Δημάρχου Καντάνου-Σελίνου Κου Περάκη Αντωνίου, καθώς και μεταξύ των Προέδρων των εμπλεκόμενων κοινοτήτων των δύο Δήμων.

Αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει εξ ημισείας, ο επιμερισμός των ανταποδοτικών τελών από της ΑΠΕ, για τις Κοινότητες Πρασέ και Σέμπρωνα του Δήμου Πλατανιά και τις Κοινότητες Επανοχώρι και Κανδάνου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου.

Η πίστωση των λογαριασμών των οικιακών καταναλωτών θα πραγματοποιηθεί μετά την υπογραφή από τον αρμόδιο Υπουργό των ανάλογων πρακτικών και τις διοικητικές ενέργειες των παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ανέφερε “… ότι μετά από πολλά χρόνια που είχαμε υποβάλει την ένσταση, δημιουργήθηκε το κατάλληλο Νομοθετικό Πλαίσιο, προκειμένου η ένσταση που είχαμε καταθέσει προ 4ετιας να εξετασθεί και να ικανοποιηθεί, έτσι ώστε και οι δημότες μας να εισπράττουν στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος αυτό που δικαιούνται…”.

 

Ελέγξτε επίσης

«Χωρίς Πλαστικά Μιας Χρήσης» στη Βουλή

Μπορεί στη Βουλή να βρίσκεται ήδη το νομοσχέδιο για την για την καταπολέμηση της πλαστικής …