Νέα ημερομηνία για το συνέδριο της ΕΕΔΣΑ: 28 & 29 Σεπτεμβρίου 2022-Δείτε το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Το Συνέδριο θα εστιάσει στις πρωτοβουλίες και δράσεις επιτάχυνσης της μετάβασης στην κυκλική Οικονομία, στην 4η βιομηχανική επανάσταση, στη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, στη Διαχείριση των Αποβλήτων, στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ταφής και ειδικότερα στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων, στον Εθνικό και στους Περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης, τον πολεοδομικό σχεδιασμό στην Κυκλική Οικονομία και στα χρηματοδοτικά εργαλεία διαχείρισης αποβλήτων, όπως μπορείτε να δείτε και αναλυτικά πιο κάτω. Η επικοινωνία μεταξύ των φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα καθώς και η σύνδεση μεταξύ εφαρμοσμένης έρευνας και των επιχειρήσεων και φορέων αποτελεί επίσης στόχο του Συνεδρίου αυτού.

Εδώ θα δείτε το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα:

1st_draft_Program7th Conference (003)

Συνεχής ενημέρωση και πληροφόρηση για το μεγάλο συνέδριο, μπορείτε να παρακολουθείτε στην ηλεκτρονική σελίδα του συνεδρίου https://conference2022.eedsa.gr/el

Αλλά και στην ηλεκτρονική σελίδα του Ecotec, www.ecotec.gr, χορηγός επικοινωνίας του Συνεδρίου.

Ελέγξτε επίσης

Αυξάνονται τα σημεία φόρτισης

Μετά τους νέους φορτιστές στο Golden Hall, τοποθετήθηκαν κι άλλοι, σε διάφορα σημεία του Λεκανοπεδίου, …

Τα Περιοδικά μας