;

net metering: Τι είναι η αυτοπαραγωγή

Αρθρο του Ζώη Σιδηροκαστρίτη-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ-Γενικός Διευθυντής Olympic Engineering & Consulting


Φωτό:Αρχείο Olympic Engineering


Με το net metering με φωτοβολταίκά, παράγεις το δικό σου ρεύμα. Το καταναλώνεις στο σπίτι ή την επιχείρησή σου κατά τη διάρκεια της ημέρας και εάν υπάρχει περίσσευμα, το δίνεις στη ΔΕΗ για να το πάρεις πίσω το βράδυ ή κάποια άλλη μέρα με μειωμένη ηλιοφάνεια μέσα στο ίδιο έτος.


Η ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ συμψηφίζει το ρεύμα, που παράγουν τα φωτοβολταϊκά, με το ρεύμα που καταναλώνει ο ιδιοκτήτης του φωτοβολταϊκού σε ετήσια βάση. Επιλέγοντας ένα σύστημα που παράγει σε ένα έτος, όση ενέργεια (kWh) καταναλώνουμε σε ένα έτος μειώνουμε δραματικά το λογαριασμό ρεύματος.


Πως λειτουργεί – Μηδενισμός του κόστους ρεύματος


Τα φωτοβολταϊκά πάνελ, που εγκαθιστούμε στα πλαίσια του net metering, συνδέονται με έναν αντιστροφέα τάσης (ινβέρτερ) διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών (on grid). Το ινβέρτερ συνδέεται με τον μετρητή 1 (Σχεδιάγραμμα1), που καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια των φωτοβολταϊκών.


Στην συνέχεια το ρεύμα από τον μετρητή 1 καταναλώνεται απ?ευθείας από τον ιδιοκτήτη του φ/β. Εάν περισσεύει ή εάν ο ιδιοκτήτης δεν καταναλώνει ρεύμα τότε αυτό διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ μέσω του μετρητή 2 (ρολόι ΔΕΗ-Σχεδιάγραμμα 2). Ο μετρητής 2 είναι διπλής κατεύθυνσης και καταγράφει τόσο το εισερχόμενο προς το κτίριο ρεύμα (συνολική κατανάλωση ιδιοκτήτη), όσο και το εξερχόμενο προς το δίκτυο της ΔΕΗ. Η διαφορά με τα υπόλοιπα φωτοβολταϊκά, που εγκαθίστανται σε σπίτια και επιχειρήσεις ή σε χωράφια(πάρκα), είναι στον τρόπο συμψηφισμού της παραγόμενης ενέργειας.


Στην αυτοπαραγωγή ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός. O μετρητής της ΔΕΗ (μετρητής 2) μετράει την ενέργεια που καταναλώνει το ακίνητο στο οποίο είναι εγκατεστημένο το φωτοβολταϊκό και o μετρητής του ιδιοκτήτη (μετρητής 1) την ενέργεια που παράγει το φωτοβολταϊκό.


Στο τέλος κάθε μετρητικής περιόδου (4μηνο για κατοικίες) το ποσό της οφειλής προς την ΔΕΗ, θα ισούται με την αξία των κιλοβατώρων (kWh), που προκύπτουν από την διαφορά, ανάμεσα στην ενέργεια που «δώσαμε» και την ενέργεια που «τραβήξαμε» από το δίκτυο.


Εάν η διαφορά είναι μηδενική τότε δεν θα πληρώσουμε για το ρεύμα που καταναλώσαμε. Εάν η διαφορά είναι πλεονασματική, τότε η περίσσεια ενέργεια μεταφέρεται στον επόμενο λογαριασμό μέχρι να κλείσει ο ετήσιος κύκλος και να γίνει η εκκαθάριση.


Εάν στο τέλος του ετήσιου κύκλου, η ενέργεια που δώσαμε στη ΔΕΗ είναι μικρότερη από την ενέργεια που καταναλώσαμε, τότε θα πληρώσουμε την διαφορά. Εάν όμως έχουμε περίσσευμα ενέργειας, τότε αυτή δεν μεταβιβάζεται στον επόμενο χρόνο. Ο συμψηφισμός θα γίνεται σε ετήσια βάση. Οι αυτοπαραγωγοί θα χρεώνονται μόνο για το τέλος ΥΚΩ για το σύνολο της ενέργειας (παραγωγή και κατανάλωση), ενώ για το τέλος ΕΤΜΕΑΡ, μόνο για το ρεύμα που καταναλώνουν από το δίκτυο και όχι για αυτό που παράγουν από το φωτοβολταϊκό και καταναλώνουν κατευθείαν.


Όταν λοιπόν επιλέξουμε την συνολική ισχύ των φωτοβολταϊκών που θα εγκαταστήσουμε, πρέπει να προσέξουμε να μην παράγει ετήσια περισσότερη ενέργεια απ? όση καταναλώνουμε.


Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου. Η σύμβαση συμψηφισμού μπορεί να υπογραφεί είτε με τον ιδιοκτήτη του χώρου είτε με αυτόν που έχει τη νόμιμη χρήση.


Στην περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου (πχ πολυκατοικία), επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων συστημάτων. Προϋπόθεση αποτελεί η συμφωνία των συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται με πρακτικό απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με άλλη έγγραφη συμφωνία των συνιδιοκτητών του κτιρίου, σύμφωνα με τα οικεία καταστατικά ή άλλα δεσμευτικά συμφωνητικά, βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιων συμφωνητικών, απαιτείται η συναίνεση του συνόλου των συνιδιοκτητών.


Η διάρκεια της σύμβασης συμψηφισμού με τη ΔΕΗ είναι είκοσι πέντε χρόνια Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης.


Κόστος – Απόσβεση

Το κόστος των φωτοβολταϊκών έχει σταθεροποιηθεί σε αρκετά χαμηλές τιμές. Με βάση το σημερινό κόστος ενέργειας, και με την προοπτική ότι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος θα ανεβαίνει μακροπρόθεσμο ένα σύστημα net metering θα αποσβέσει σε 7-8 χρόνια για οικιακούς καταναλωτές και σε 6-7 έτη για επιχειρήσεις. Σημαντικό όφελος έχουν μόνο όσοι έχουν μεγάλες καταναλώσεις.


ECOTEC-Τεύχος 114, Ιανουάριος 2016

Ελέγξτε επίσης

Ο θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Πελοπόννησο-Εκδήλωση από το ΚΑΠΕ

Διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιήσει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με την υποστήριξη …

Τα Περιοδικά μας