Ο Αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος στις Βρυξέλλες

Να προστατευτούν οι βιομηχανίες που είναι ευάλωτες στον ανταγωνισμό από γειτονικές χώρες που δεν συμμετέχουν στο ΣΕΔΕ και, επομένως, δεν επιβαρύνονται από το σχετικό κόστος, δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, που συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, στις Βρυξέλλες.

Υπογραμμίζοντας, μάλιστα, ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι εντονότερο στην Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Το κύριο θέμα του Συμβουλίου ήταν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) διοξειδίου του άνθρακα, τη δεκαετία 2021-2030.

Ο ΥΠ.ΕΝ επεσήμανε πως η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως τους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που έχουν συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ενώ ζήτησε η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τροποποιηθεί, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί η Ελλάδα στις χώρες που επωφελούνται από τα προγράμματα εκσυγχρονισμού του ενεργειακού τομέα και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού της ηλεκτροπαραγωγής, με σκοπό τη χρηματοδότηση της σύνδεσης των νησιών με το ηλεκτρικό δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας.

Επιπροσθέτως, ζήτησε να υπάρχει εναρμονισμένη προσέγγιση για την αποζημίωση του έμμεσου κόστους.

Αναφορικά με την Ατζέντα 2030, τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, ο κ. Σωκράτης Φάμελλος, υποστήριξε πως οι στόχοι αυτοί, σε συνδυασμό με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και την πολιτική για την κλιματική αλλαγή, αποτελούν τη βάση για τη βιώσιμη Ευρώπη.

Ο Έλληνας υπουργός, τόνισε πως αυτές οι αρχές οφείλουν να διατρέχουν όλους τους άξονες θεματικών πολιτικών, ιδιαίτερα των οικονομικών, διότι «όπως, δυστυχώς, διαπιστώσαμε στη χώρα μας, πολλές οικονομικές αποφάσεις που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα οδήγησαν σε απόκλιση από τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης (φτώχεια, ανεργία, πόροι για υγεία και παιδεία)».

Ακόμη, ο Σωκράτης Φάμελλος χαιρέτησε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διατήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όσον αφορά στην προστασία της φύσης και επεσήμανε ότι απαιτείται ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της σχετικής νομοθεσίας.

Ο Αν. Υπουργός είχε διμερή συνάντηση με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Vella με τον οποίο συζήτησαν θέματα σχετικά με τη διαχείριση υδατικών πόρων, στερεών και υγρών αποβλήτων, το ζήτημα της ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά και την ενίσχυση της χρηματοδότησης της προστασίας της βιοποικιλότητας, με πρόσθετους κοινοτικούς πόρους.

Ελέγξτε επίσης

Ο θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Πελοπόννησο-Εκδήλωση από το ΚΑΠΕ

Διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιήσει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με την υποστήριξη …

Τα Περιοδικά μας