Περιφέρεια Αττικής για «Διαχείριση Πλημμυρικού Κινδύνου σε Συνθήκες Κλιματικής Αλλαγής»-Το πλάνο για την προσαρμογή

Εξυπνότερη και με την βοήθεια των νέων τεχνολογιών αλλά και των επιτευγμάτων της  τεχνητής νοημοσύνης αλλά και της επιστήμης θα πρέπει να γίνει η προσαρμογή στις Κλιματικές Αλλαγές, ανέφερε στο 3ο Φόρουμ του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή με τίτλο «Διαχείριση Πλημμυρικού Κινδύνου σε Συνθήκες Κλιματικής Αλλαγής» που διοργάνωσε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο», ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης.

Ενα τρίτο βασικό σημείο θα πρέπει να είναι η συστημική προσαρμογή

Ο κ. Πατούλης τόνισε πως μεμονωμένες και αποσπασματικές προσπάθειες και βελτιώσεις δεν αρκούν εφόσον δεν διαπνέονται από ένα συνολικό και ολοκληρωμένο σχέδιο, επισημαίνοντας πως στόχος πρέπει να είναι η διαμόρφωση ενός αναπτυξιακού μοντέλου, προς την κατεύθυνση μιας βιώσιμης, πράσινης οικονομίας χαμηλών ή και μηδενικών εκπομπών άνθρακα με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου προσαρμογής της Περιφέρειας Αττικής αυτή τη στιγμή προχωρά η υλοποίηση:

α) μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων και μέτρων προσαρμογής μέσω της δημιουργίας Παρατηρητηρίου Κλιματικής Αλλαγής για την Περιφέρεια Αττικής που θα περιέχει και την ανάπτυξη δεικτών ελέγχου της προόδου που επιτυγχάνεται σε σχέση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση /εφαρμογή του σχεδίου προσαρμογής

β) πιλοτικής δράσης που αφορά παρεμβάσεις στον τομέα πλημμυρών /υδατικών πόρων που σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για την Κλιματική Αλλαγή, είναι ο πλέον ευάλωτος  στην κλιματική αλλαγή και παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τρωτότητα στις κλιματικές κρίσεις της Περιφέρειας Αττικής.

Στην πιλοτική περιοχή θα διερευνηθούν οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις υλοποίησης συγκεκριμένων μέτρων / παρεμβάσεων προσαρμογής στον πλημμυρικό κίνδυνο, καθώς επίσης η μορφή και το είδος των παρεμβάσεων αυτών.

Παράλληλα με τα παραπάνω, ο Περιφερειάρχης ανέφερε πως στην Περιφέρεια Αττικής:

  • εντάθηκαν οι προσπάθειές για μείωση των αποβλήτων και της κατανάλωσης ενέργειας
  • ενισχύθηκε η καινοτομία στον τομέα του περιβάλλοντος
  • στηρίχθηκε η δημιουργία νέων αγορών στη βάση της κυκλικής οικονομίας και της ζήτησης πράσινων τεχνολογιών, αγαθών και υπηρεσιών
  • προωθήθηκε η υλοποίηση έργων που αφορούν την αναβάθμιση σχολικών και δημοτικών κτηρίων, η εξοικονόμηση ενέργειας στον φωτισμό του οδικού δικτύου
  • προωθήθηκε η ηλεκτροκίνηση και η ποδηλασία ενώ ενισχύθηκε το πρόγραμμα Εξοικονομώ- Αυτονομώ.

«Σε συνεργασία με το κράτος, τους δήμους και την κοινωνία των πολιτών, χτίζουμε ένα ισχυρό δίκτυο για τη διαχείριση του περιβάλλοντος που θα απαντά στις προκλήσεις της εποχής» υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης, ολοκληρώνοντας την παρέμβαση του.

 

 

 

 

Ελέγξτε επίσης

Αρχίζει το μεγαλύτερο Εθνικό Πρόγραμμα Πράσινης Καινοτομίας: Συμμετέχουν 170 ομάδες, 2.412 συμμετέχοντες, 114 μέντορες, 72 κριτές!

Το GreenTech Challenge | by ESU NTUA, ξεκινάει για 5η συνεχή φορά την Τετάρτη 3.11.21 …

Τα Περιοδικά μας