Θανάσης Πολυχρονόπουλος: Ο αντ. Διεθνούς Ανάπτυξης της Polyeco A.E. και της Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε: «Άρρηκτοι δεσμοί επιχειρηματικότητας – περιβάλλοντος»

 

Συνέντευξη στον Μιχάλη Σταθακόπουλο

Οι κλιματικές αναδεικνύουν με έμφαση την ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος, θέμα που αφορά την κοινωνία, την οικονομία, την επιστήμη, την τεχνολογία και –εν κατακλείδι– την ίδια τη ζωή. Είναι σημαντικό η ίδια η επιχειρηματικότητα να διαθέτει το όραμα και τη φιλοσοφία που αρμόζει για την εφαρμογή στην πράξη του νέου μοντέλου ανάπτυξης.

Ο κ. Θανάσης Πολυχρονόπουλος, αντιπρόεδρος Διεθνούς Ανάπτυξης της Polyeco A.E. και της Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε., μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ιδρυτικός εταίρος των θυγατρικών του ομίλου Polyeco σε Βαλκάνια, Μέση Ανατολή και Αφρική, μοιράζεται με το Ecotec τις απόψεις του για την πρωτοβουλία «Polyeco Contemporary Art Initiative» (PCAI) και για τα πρωτοποριακά και καινοτόμα πιλοτικά προγράμματα «WE SEA MORE» και «GoPING».

Η πιο αισιόδοξη ματιά για το νέο χρόνο έρχεται από τον εκπρόσωπο ενός ομίλου που εκπροσωπεί επάξια την ιδέα της προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

– Το 2020 είναι αναμφίβολα το έτος της πανδημίας και συνδέεται περισσότερο με την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι δεν είναι;

ΑΠ: Για εμάς, η προστασία του περιβάλλοντος ήταν και παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δημόσια υγεία, τόσο μακροπρόθεσμα όσο και βραχυπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα, καθώς αποσκοπεί στη βιωσιμότητα αλλά και στην ισορροπία του οικοσυστήματος, μέρος του οποίου είναι και ο ίδιος ο άνθρωπος, και στόχος μας είναι πάντα η επίτευξη μιας όσο το δυνατόν υψηλότερης ποιότητας ζωής. Βραχυπρόθεσμα, καθώς η κρίση του οικοσυστήματος δημιουργεί μια σειρά από άμεσες υγειονομικές επιπτώσεις.

Ένας σημαντικός αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων αποδίδει τη διασπορά ιών και την εξάπλωση επιδημιών στην παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση. Κι ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το εμπόριο και η κατανάλωση άγριων ζώων, που ενέχουν υψηλό κίνδυνο μετάδοσης ζωονόσων στον άνθρωπο, και τα τελευταία χρόνια έχουν συντελέσει στην εμφάνιση νέων, επικίνδυνων μολυσματικών ασθενειών. Η ατμοσφαιρική ρύπανση και η αύξηση της θερμοκρασίας, έχουν πολυεπίπεδες επιπτώσεις και στην ανθρώπινη υγεία και έχουν αυξήσει τη θνητότητα των ασθενών με Covid-19.

Κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, τα περιοριστικά μέτρα που υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας είχαν ως συνέπεια και μια μικρή βελτίωση στην κατάσταση του περιβάλλοντος, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες· βελτίωση που αποτυπώθηκε προσωρινά στην ποιότητα του αέρα, σε χαμηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και σε χαμηλότερα επίπεδα ηχορύπανσης.

Ωστόσο, πέρα από την παραπάνω βελτίωση, που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη μείωση των μετακινήσεων ή άλλα μέτρα μικρής διάρκειας, υπάρχουν και αρνητικές συνέπειες, όπως η αυξημένη χρήση πλαστικών μίας χρήσης, κυρίως μέσων ατομικής προστασίας, τα οποία δυστυχώς απορρίπτονται αλόγιστα στο περιβάλλον και δεν τυγχάνουν ορθής διαχείρισης.

Τα εν λόγω υλικά κατατάσσονται στην κατηγορία των άκρως μολυσματικών αποβλήτων, η ορθή διαχείριση των οποίων κρίνεται απαραίτητη για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε.

– Ποιες είναι οι προκλήσεις για τις πράσινες τεχνολογίες σε αυτή τη χρονική συγκυρία, και ποιος ο ρόλος τους στο χτίσιμο μιας νέας επιχειρηματικής φιλοσοφίας;

Α.Π: Οι προκλήσεις για τις πράσινες τεχνολογίες οφείλονται κυρίως στην αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, καθώς επηρεάζονται οι διατροφικές ανάγκες, ενώ αντίθετα οι πόροι παραμένουν σταθεροί, αν όχι περιορισμένοι. Και τέτοιες προκλήσεις είναι μεταξύ άλλων η ανάγκη να προσαρμόσουμε τις οικονομίες μας αναλόγως ώστε να ξοδεύουμε λιγότερο, η ανάγκη για καθαρό νερό και αέρα, η δραστική μείωση της βιοποικιλότητας, ακόμα και η κλιματική αλλαγή.

Το πιο σημαντικό για όσους δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά και λαμβάνουν αποφάσεις είναι ότι πρέπει πλέον να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον ως επέκταση του προσωπικού τους χώρου και όχι ως κάτι ξεχωριστό από τη ζωή τους. Έτσι θα υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού όλων των επιμέρους ζητημάτων που μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Τόσο οι επιχειρηματίες όσο και οι φορείς της πολιτείας θα πρέπει να έχουν ως προτεραιότητα την αλλαγή της φιλοσοφίας των πολιτών και την αντίστοιχη προσαρμογή της κοινωνικής συμπεριφοράς.

– Μπορούν να συνδυαστούν στην Ευρώπη κυκλική οικονομία και ανάπτυξη; Είναι ένας στόχος εφικτός ή θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια για την επίτευξή του;

ΑΠ: Λόγω της διαρκούς εξόρυξης πρώτων υλών παγκοσμίως, είναι καίριας σημασίας η μετάβαση από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία, , ώστε να υπάρχει επάρκεια υλικών και προϊόντων που απλουστεύουν τη ζωή μας, αυξάνουν το βιοτικό επίπεδο και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο καταναλωτικός πολιτισμός μας οδηγεί αναπόφευκτα σε υπερβολική άντληση πόρων και αυξανόμενες πιέσεις επί του φυσικού κλίματος, κάτι που απαιτεί το λεγόμενο RfR (redesign for recycling: επανασχεδιασμό ανακύκλωσης).

Απαιτείται δηλαδή νέος σχεδιασμός υλικών και προϊόντων, ώστε να είμαστε κατάλληλα εξοπλισμένοι για όλο και μεγαλύτερη επαναχρησιμοποίηση, επισκευή και ανακύκλωση. Η πρακτική αυτή όχι μόνο θα καταφέρει να περιορίσει τα απόβλητα, αλλά θα μειώσει την ανάγκη να αντληθούν νέοι πόροι με μεγάλο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Είναι απολύτως αναγκαίο να υιοθετηθεί αυτός ο σχεδιασμός, όσο δύσκολο κι αν είναι, επειδή θα συμβάλει στη μείωση των αποβλήτων και θα περιορίσει την ανάγκη για νέους πόρους.

 

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο τεύχος Ιανουαρίου 2021:

https://www.ecotec.gr/ta-periodika-mas/#No-167-20

 

Ελέγξτε επίσης

Δείτε στο Tpress Web TV: Η εκπομπή «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» για τον Κλιματικό Νόμο, το υδρογόνο και τα πράσινα νησιά

Η πολυθεματική εκπομπή για το περιβάλλον και τις πράσινες τεχνολογίες που εκπέμπει από το WEB …

Τα Περιοδικά μας