Διαχείριση στην Κρήτη «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων – Γ’ Φάση»

Σε εξέλιξη το μεγάλο έργο της κατασκευής του νέου ΧΥΤΥ της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.

Ο δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης επισκέφθηκε το εργοστάσιο της

Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε.) στο Ακρωτήρι Χανίων, κι ενημερώθηκε για την επέκταση του νέου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων.

Στην επίσκεψή του τον συνόδευε ο πρόεδρος της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. και αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πράσινου κ. Μιχάλης Τσουπάκης, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. κ. Ηλιάκης Νίκος.

Σε αυτή την φάση του έργου πραγματοποιείται η στεγανοποίηση του νέου κυττάρου του ΧΥΤΥ, ενώ κατά την επίσκεψη του δημάρχου Χανίων συζητήθηκαν τόσο η πορεία ολοκλήρωσης του έργου όσο και η αποκατάσταση του υφιστάμενου ΧΥΤΥ.

Κατά την επίσκεψή του, ο δήμαρχος Χανίων κ. Σημανδηράκης δήλωσε τα εξής:

«Παρακολουθούμε στενά την πορεία του σημαντικού αυτού έργου, που εξασφαλίζει την τελική εναπόθεση απορριμμάτων για τα επόμενα 20 χρόνια. Συγχρόνως, διεκδικούμε επιπλέον χρηματοδότηση για συμπληρωματικές εργασίες του έργου που θα το καταστήσουν περισσότερο λειτουργικό, ενώ θα συμβάλουν στην οριστική αποκατάσταση του παλιού ΧΥΤΥ και στην αντιμετώπιση όλων των εκκρεμοτήτων σε σχέση με το χώρο αυτό. Είναι το μεγαλύτερο έργο που εκτελείται αυτή την στιγμή στο Δήμο Χανίων και είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της λειτουργίας της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. και την προστασία του περιβάλλοντος».

To έργο

Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) υλοποιεί την τρίτη φάση της επέκτασης του Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων, σε παρακείμενο χώρο στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Α.Κ. – Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων.

Το έργο εκτελείται με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 και των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στα Χανιά τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 4.671.818,25 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 5.793.054,63 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020» (κωδικός MIS: 5001353), με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής (85%) και από εθνικούς πόρους.

Αντικείμενο του έργου είναι:

α. Η κατασκευή ενός κυττάρου επέκτασης και συνέχισης των δραστηριοτήτων της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων, που θα μεγιστοποιεί τη διαθέσιμη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής του χώρου.

β. H κατασκευή βοηθητικών εγκαταστάσεων, που σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες θα διασφαλίζουν την πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη και λειτουργία όλων των σταδίων λειτουργίας, μέχρι την ολοκλήρωση της λειτουργίας της λεκάνης ταφής του Χ.Υ.Τ.Υ. Η έκταση του γηπέδου επί του οποίου θα κατασκευαστεί η λεκάνη επέκτασης του Χ.Υ.Τ.Υ. έχει επιφάνεια 68.706,18 m2.

Η λεκάνη της επέκτασης του Χ.Υ.Τ.Υ θα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της διατιθέμενης έκτασης αλλά και μέρος της ήδη απαλλοτριωμένης, αφού η βόρεια πλευρά της λεκάνης θα συμπίπτει με τη νότια παρειά της Β’ φάσης του υφισταμένου Χ.Υ.Τ.Υ.

Το συνολικό εμβαδόν της λεκάνης θα είναι περίπου 67 στρέμματα (συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος μεταξύ της νέας λεκάνης και της υφιστάμενης, όπου θα γίνει η συναρμογή των απορριμματικών ανάγλυφων) και η χωρητικότητά της θα ανέρχεται σε απορριμματικό όγκο 1.007.000 m3 συμπεριλαμβανομένων των ενδιαμέσων προσωρινών καλύψεων.

Η λεκάνη επέκτασης του Χ.Υ.Τ.Υ. για λειτουργικούς λόγους θα χωριστεί σε 3 υποκύτταρα. Σκοπός της τμηματικής εκμετάλλευσης του χώρου σε διακριτά υποκύτταρα είναι η δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης απομονωμένων τμημάτων του Χ.Υ.Τ.Υ., το μικρό μέγεθος λειτουργικού χώρου, η μείωση του εκάστοτε ενεργού χώρου ο οποίος συμβάλλει στην παραγωγή στραγγισμάτων και η σταδιακή απόδοση στη φύση των περαιωθέντων και αποκατασταθέντων κυττάρων.

Ο διαχωρισμός της λεκάνης σε υποκύτταρα θα γίνεται με τη διαμόρφωση «σκαλοπατιών» κατά το σχηματισμό της λεκάνης απόθεσης, τα οποία δημιουργούν ένα φραγμό στην οριζόντια μετακίνηση των όμβριων υδάτων μεταξύ των υποκυττάρων.

Τα κατασκευαστικά έργα θα περιλαμβάνουν:

– Έργα διαμόρφωσης λεκάνης Χ.Υ.Τ.Υ.

– Έργα στεγανοποίησης Χ.Υ.Τ.Υ.

– Δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων.

– Έργα διαχείρισης βιοαερίου.

– Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

– Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

– Έργα υποδομής (περίφραξη, έκπλυση τροχών, Η/Μ).

– Περιμετρική δενδροφύτευση.

– Δίκτυο άρδευσης.

– Έργα επεξεργασίας στραγγισμάτων.

– Έργα οδοποιίας.

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η εξάμηνη δοκιμαστική – αποδοτική λειτουργία της μονάδας αντίστροφης ώσμωσης, που θα αποτελεί τμήμα των έργων επεξεργασίας των στραγγισμάτων.

Ελέγξτε επίσης

Ο καφέ κάδος έρχεται στα Ιωάννινα

Σημαντικές πρωτοβουλίες με επίκεντρο την πόλη, τον πολίτη και τη λίμνη Μια περιοχή με ιδιαίτερο …