ΕΛΕΤΑΕΝ: Οι νέες προτάσεις και στο βάθος η πράσινη ηλεκτροκίνηση

Κατά τη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας» η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) μεταξύ των προτάσεών της περιέλαβε και μερικές νέες ρυθμίσεις που υποβάλλονται για πρώτη φορά και αφορούν:

  • Τη δυνατότητα για παράταση προθεσμιών λόγω της έκτακτης κατάστασης από την κρίση κορωνοϊού.
  • Τη δυνατότητα άμεσης υποβολής αιτήσεων από έργα που έχουν επιτύχει σε διαγωνισμό και υπόκεινται σε αυστηρές προθεσμίες.
  • Την ανάγκη να εξετάζονται κατά προτεραιότητα –και να μην κωλύονται από ανώριμα έργα– αιτήματα για τροποποιήσεις σχεδιασμού έργων που έχουν επιτύχει σε διαγωνισμό και έργων που βρίσκονται υπό κατασκευή.

«Οι διατάξεις αυτές, ανέφερε η ΕΛΕΤΑΕΝ, λόγω της σημασίας τους, ίσως θα μπορούσαν να προωθηθούν νωρίτερα σε άλλο νομοσχέδιο που πιθανά συζητηθεί στη Βουλή πρωτύτερα. Όσον αφορά τις διατάξεις που περιλαμβάνονται ήδη στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, η γενική μας παρατήρηση είναι ότι κινούνται σε θετική κατεύθυνση».

Αναλυτικά οι σημαντικότερες παρατηρήσεις του φορέα των αιολικών, είναι οι εξής:

– Οι νέες προθεσμίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και η 15-ετής διάρκεια της άδειας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) θα πρέπει ρητά να καταλάβουν τις εκκρεμείς διαδικασίες και τις υφιστάμενες ΑΕΠΟ.

– Δεν πρέπει να απαιτείται υποβολή νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την τροποποίηση υφιστάμενης ΑΕΠΟ όταν οι τροποποιήσεις είναι βελτιωτικές (άρθρο 4), π.χ. όταν μειώνεται το πλήθος των ανεμογεννητριών με αύξηση των γεωμετρικών τους χαρακτηριστικών εντός του αδειοδοτημένου πολυγώνου.

– Στο άρθρο 46 πρέπει να επανέλθει οπωσδήποτε η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 19 του ν.1650/1986 που καταργείται με το σχέδιο νόμου, σύμφωνα με την οποία είναι δυνατή η εγκατάσταση Α.Π.Ε. σε περιοχές Natura ύστερα από τη διαδικασία της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων  και της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης.

– Δεν θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα (που δίνεται με το άρθρο 46) να απαγορεύονται οριζόντια και επιλεκτικά από ζώνες προστασίας οικοτόπων και ειδών ή ζώνες βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων, οι εγκαταστάσεις Α.Π.Ε.

– Οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες θα πρέπει να περιέχουν τεκμηρίωση των επιπτώσεων των προτεινόμενων μέτρων στην κλιματική πολιτική και την ανάπτυξη. Η έγκριση των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών θα πρέπει να γίνεται με εμπλοκή των υπηρεσιών Χωροταξίας, Ενέργειας και Δασών (άρθρο 47, παρ. 2 και 4).- Δεν θα πρέπει να μπορεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ορίζει μεταβατικά μέτρα προστασίας για μια περιοχή χωρίς Προεδρικό Διάταγμα, εάν δεν έχει εγκρίνει προηγουμένως την οικεία ειδική περιβαλλοντική μελέτη (άρθρο 47, παρ. 6)

– Δεν θα πρέπει να παύει –και μάλιστα αυτοδικαίως– η ισχύς μιας βεβαίωσης όταν η διοίκηση παραβιάζει τις προθεσμίες για γνωμοδότηση και εξ αυτού του λόγου ο επενδυτής δεν προλαβαίνει την προθεσμία που του ορίζει το άρθρο 12.

– Θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτες οι διαδικασίες τροποποίησης των βεβαιώσεων, όπως π.χ. να επιτρέπονται συνενώσεις αδειών ή μεταφορά ισχύος μεταξύ τους (άρθρο 11, παρ. 13).

– Το τέλος διακράτησης (άρθρο 21) θα πρέπει να μειωθεί περισσότερο και να μην οφείλεται για έργα που έχουν ήδη υποβάλει εγγυητική επιστολή και για τα ειδικά έργα.

– Οι περιορισμοί του άρθρου 13 θα πρέπει να προσαρμοσθούν και να μην καταλαμβάνουν υφιστάμενες άδειες ούτε αιτήματα τροποποίησης νέων ή υφιστάμενων αδειών.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ κρίνει πως η προώθηση της ηλεκτροκίνησης είναι μια θετική περιβαλλοντική πολιτική, και αναφέρει σχετικά τα εξής:

«Η ηλεκτροκίνηση μπορεί να είναι βασικό μέσο για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Για να επιτευχθεί αυτό, το ενεργειακό μείγμα που την τροφοδοτεί θα πρέπει να είναι καθαρό και πράσινο. Η αύξηση της καύσης ορυκτών καυσίμων για την πρόσθετη ηλεκτρική ενέργεια που θα απαιτείται, πρέπει να αποφευχθεί. Για αυτό, ηλεκτροκίνηση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι δυο απόλυτα συνδεδεμένες πολιτικές».

Για να τροφοδοτούνται τα ηλεκτρικά οχήματα με καθαρή ενέργεια, χρειάζεται αύξηση των εγκαταστάσεων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: από αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά, μικρά υδροηλεκτρικά, βιοενέργεια, γεωθερμία. Αντιστρόφως, η προώθηση της ηλεκτροκίνησης διευκολύνει τη διείσδυση των Α.Π.Ε. Αυτό συμβαίνει με όλες τις λεγόμενες «Power to x» τεχνολογίες, όρος που περιγράφει όλες τις τεχνολογίες και διαδικασίες για τη μετατροπή του ηλεκτρισμού σε κάτι άλλο, όπως π.χ. «power to mobility» (ηλεκτροκίνηση), «power to storage», «power to heat», «power to gas», «power to hydrogen» κλπ.

«Ο εξηλεκτρισμός της οικονομίας και η υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων από πράσινο ηλεκτρισμό σε όλες τις διαδικασίες της καθημερινότητάς μας, της κίνησης, των κτιρίων και της βιομηχανίας είναι σημαντικά για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» αναφέρει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας.

Ελέγξτε επίσης

Ευρωκοινοβούλιο: Οι εταιρείες πρέπει να προνοούν για ανθρώπινα δικαιώματα και περιβάλλον

Δεσμευτικούς κανόνες για πρότυπα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, εταιρική ευθύνη για τις επιπτώσεις της δραστηριότητας θα ζητήσουν …

Τα Περιοδικά μας