ΦΟ.Δ.Σ.Α.: Νέο ΔΣ και τρεις βασικοί άξονες

ΦΟ.Δ.Σ.Α.: Νέο ΔΣ και τρεις βασικοί άξονες

Αλλά και…

θα στοιχίζει ακριβότερα η μη ανακύκλωση συσκευασιών – βιοαποβλήτων

Μετά την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Δικτύου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), που πραγματοποιήθηκε στη Θήβα, αναδείχθηκε νέο 7-μελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόεδρο τον κ. Γιώργο Καπεντζώνη (μέλος ΔΣ ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στ. Ελλάδας και δήμαρχο Δωρίδας). Τα νέα μέλη του Δικτύου ΦΟ.Δ.Σ.Α. συνάντησαν –την ίδια ημέρα της Γενικής Συνέλευσης– την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, και η ανταλλαγή απόψεων ανέδειξε βασικά σημεία πάνω στα οποία θα εργαστούν και οι δύο πλευρές για την εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος.

Εκ μέρους του Δικτύου των ΦΟ.Δ.Σ.Α., ο νέος πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Καπετζώνης έθεσε τους τρεις βασικούς άξονες των προβλημάτων που απασχολούν τους ΦΟ.Δ.Σ.Α. και που είναι:

  1. Η έλλειψη στελέχωσης και προσωπικού.
  2. Η ανάγκη παρεμβάσεων στη νομοθεσία σε σχέση με τις υπερβολικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες ένταξης και αδειοδότησης των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
  3. Η ανάγκη παρεμβάσεων σε διατάξεις του ν. 4555/2018 οι οποίες αφορούν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΦΟ.Δ.Σ.Α. και οι οποίες, αντί να επιλύουν, αντιθέτως δημιουργούν σειρά δυσλειτουργιών και προβλημάτων στις προσπάθειες των ΦΟ.Δ.Σ.Α. να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Από την πλευρά του, ο κ. Δημήτριος Παπαστεργίου (πρόεδρος της «Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε.» [Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.], δήμαρχος Τρικκαίων, μέλος του Δικτύου και πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος) αναφέρθηκε στο σημαντικό θέμα της συνεργασίας και της ενίσχυσης των ΟΤΑ. Έδωσε έμφαση στην ανάγκη στενότερης και ουσιαστικότερης συνεργασίας των αρμόδιων Υπουργείων, των κρατικών υπηρεσιών, των εποπτευουσών αρχών, των Δήμων και των ΦΟ.Δ.Σ.Α., ενώ παράλληλα τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των ΟΤΑ σε προσωπικό και εξοπλισμό, ώστε να επιταχυνθούν οι δράσεις ανακύκλωσης και μείωσης των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή.

Η Πολιτεία

Στη συνάντηση εργασίας, που ακολούθησε την εκλογοαπολογιστική συνεδρίαση, συμμετείχαν ο υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μανώλης Γραφάκος, η ειδική γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) κ. Νίκη Δανδόλου, στελέχη των συναρμόδιων Υπουργείων και πλήθος αυτοδιοικητικών από όλη τη χώρα.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέλυσε τις προτεραιότητες του Υπουργείου για τη διαχείριση απορριμμάτων μέσα στο 2020, που είναι η ενσωμάτωση των τεσσάρων ευρωπαϊκών Οδηγιών για τα απορρίμματα στην ελληνική νομοθεσία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020, αλλά και το νομοθετικό πλαίσιο για τον περιορισμό των πλαστικών μιας χρήσης.

Ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε την απλοποίηση των τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων, ώστε να απαλλαγούν οι Δήμοι από περιττές επιβαρύνσεις και γραφειοκρατία. Ενημέρωσε τους Φορείς ότι ήδη δρομολογούνται πιλοτικά προγράμματα που θα επιβραβεύουν τους Δήμους και τους πολίτες που κάνουν ανακύκλωση, ενώ θα εφαρμοστεί η λογική «ο ρυπαίνων πληρώνει», με αποτέλεσμα να στοιχίζει ακριβά η παράλλειψη ανακύκλωσης συσκευασιών και βιοαποβλήτων. Τέλος προσδιόρισε το στόχο της χώρας για υγειονομική ταφή στο 10% μέχρι το 2030, καθώς και την οριστική εξάλειψη των ΧΑΔΑ μέχρι το 2021.

Ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κ. Μανώλης Γραφάκος αναφέρθηκε στο σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας ως προς την αλλαγή της διαδικασίας ένταξης των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, παράλληλα με τις εργασίες έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων των έργων, ώστε να κερδηθεί πολύτιμος χρόνος, και επισήμανε την ανάγκη ολοκλήρωσης των αναγκαίων υποδομών την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Τέλος, ανέπτυξε το πλαίσιο σύνταξης του νέου εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων και των περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων, όπως αυτά θα προκύψουν από τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τεχνικών της συμβούλων, των συναρμόδιων Υπουργείων, της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, των μελετητών και του Δικτύου ΦΟ.Δ.Σ.Α.

Η ειδική γραμματέας κ. Νίκη Δανδόλου τόνισε τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων εξαιτίας των καθυστερήσεων στις διαδικασίες ένταξης ώριμων έργων προς χρηματοδότηση.

Οι 17 μονάδες

Η επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης της χρηματοδότησης, της αδειοδότησης και της δημοπράτησης μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων, καθώς και η αντιμετώπιση επιμέρους γραφειοκρατικών προβλημάτων, αποτέλεσε αντικείμενο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2020 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), υπό την προεδρία του Υπουργού, ο οποίος τόνισε:

«Πολλοί λένε να μη χάσουμε τα λεφτά της Ε.Ε., άλλοι λένε να μην πληρώσουμε άλλα πρόστιμα. Προσωπικά δεν τα λογαριάζω τόσο όλα αυτά, όσο λογαριάζω το ότι η διαχείριση απορριμμάτων είναι πρώτιστα θέμα εθνικού φιλότιμου, δημόσιας υγείας και πολιτισμού. Θα είναι μια μεγάλη κατάκτηση όλων μας να υλοποιηθούν αυτές οι μονάδεςκαι να αλλάξει η όψη της κάθε περιοχής. Πρέπει να προχωρήσουμε παντού. Αυτό αφορά το τι χώρα είμαστε· το τι χώρα θέλουμε να είμαστε!».

Στόχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι μέσα στο 2020 να έχουν δημοπρατηθεί σε όλη την Ελλάδα 17 μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων. Υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) και μελετητές έργων από 17 περιοχές της επικράτειας παρουσίασαν τη πρόοδο των έργων και υπέβαλαν συγκεκριμένα αιτήματα στο Υ.Π.ΕΝ.

Ο κ. Γραφάκος επισήμανε την ανάγκη να επιταχυνθούν άμεσα όλες οι διαδικασίες, ώστε μέχρι τα τέλη του 2020 να έχουν δημοπρατηθεί και οι 17 μονάδες, η χρηματοδότηση των οποίων είναι άνω των 400 εκατ. ευρώ. Η κ. Δανδόλου τόνισε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η χρονική συγκυρία απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων, μια και είναι η τελευταία ευκαιρία για τα αστικά απόβλητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, σε όλη την επικράτεια λειτουργούν μόνο τέσσερις σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας (στην Κοζάνη, στις Σέρρες, στα Γιάννενα και στα Χανιά), καθώς και δύο πεπαλαιωμένες που χρήζουν αναβάθμισης (στη Φυλή Αττικής και στο Ηράκλειο Κρήτης).

Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Η σύνθεση της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Φώτης Γιαννίρης (πρόεδρος της Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Χίου Α.Ε. και δημοτικός σύμβουλος Δήμου Χίου).

Μέλη

Κωνσταντίνος Γανωτής(πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας και δημοτικός σύμβουλος  Δήμου Βόλου).

Θεόφιλος Μιχαλάτος (πρόεδρος της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης Α.Ε. και δήμαρχος Αργοστολίου).

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε ως συντονιστής του Δικτύου ο κ. Χαράλαμπος Τσοκανής, γενικός διευθυντής του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

Ελέγξτε επίσης

Ο καφέ κάδος έρχεται στα Ιωάννινα

Σημαντικές πρωτοβουλίες με επίκεντρο την πόλη, τον πολίτη και τη λίμνη Μια περιοχή με ιδιαίτερο …