Η έδρα της ομάδας «Greek LIFE Task Force» βρίσκεται στη Βίλα Καζούλη στην Κηφισιά;

Πράσινη… Task Force

Ιδρύθηκε ομάδα με τον τίτλο «Greek LIFE Task Force» από το Πράσινο Ταμείο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο Πρόγραμμα LIFE Οικοδόμησης Δυναμικού (LIFE Capacity Building) και θα διαρκέσει από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 30η Απριλίου 2019.

Στόχος είναι η ενδυνάμωση της ικανότητας των Εθνικών Σημείων Επαφής του Προγράμματος LIFE, με σκοπό την αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Ελλάδας σε έργα LIFE και την προώθηση της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής μέσω ολοκληρωμένων έργων.

Η Ελληνική LIFE Task Force αποτελείται από πέντε εμπειρογνώμονες στους τομείς Φύσης/Βιοποικιλότητας, Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής, Διαχείρισης Δεδομένων/GIS και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και στεγάζεται στα γραφεία του Πράσινου Ταμείου, στην ιστορική Βίλα Καζούλη, στην Κηφισιά.

Η ομάδα θα παράσχει σχετική τεχνογνωσία, βοήθεια και συμβουλές σε ενδιαφερόμενους και δυνητικούς δικαιούχους LIFE, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών, θα προσφέρει υποστήριξη στις δημόσιες υπηρεσίες, τους δήμους και τις αρμόδιες αρχές για το συντονισμό και την οικονομική διαχείριση των έργων LIFE και θα προωθήσει τη συνεργασία σε διεθνείς προτάσεις και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη συγχρηματοδότηση έργων.

Συντονιστής δικαιούχος του Έργου είναι το Πράσινο Ταμείο, ενώ συνδικαιούχος το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το έργο συντονίζεται από τον κ. Γεώργιο Πρωτόπαπα, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE/Περιβάλλον.

Ελέγξτε επίσης

Ο θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Πελοπόννησο-Εκδήλωση από το ΚΑΠΕ

Διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιήσει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με την υποστήριξη …

Τα Περιοδικά μας