;

Συνέδριο για Απόβλητα

Ανακοινώθηκε η διοργάνωση του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Αειφόρο Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, «ATHENS 2017», το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, 21-24 Ιουνίου 2017.

Το Συνέδριο έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει το σημαντικό ζήτημα της βιώσιμης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων μέσω της προώθησης ασφαλών πρακτικών και αποτελεσματικών τεχνολογιών. Ο διαχωρισμό στην πηγή, η βιολογική επεξεργασία, η επεξεργασία σε κεντρικές εγκαταστάσεις, η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, η αξιοποίηση βιολογικών αποβλήτων και η προώθηση της ανακύκλωσης αποτελεί τα κύρια θέματα του συνεδρίου.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις προκλήσεις της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα απόβλητα και τα προϊόντα που παράγονται από τα στερεά απόβλητα, όπως: τα βιοκαύσιμα, κόμποστ, κ.λπ. Ο νέος σχεδιασμός του συνεδρίου είναι να ενισχυθεί, μέσα από τις εργασίες του, η σύνδεση της εφαρμοσμένης έρευνας με τη βιομηχανία.

Έμφαση θα δοθεί στη Βιομηχανία Τροφίμων, την Κυκλική οικονομία, αλλά και σε τομείς όπως, τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, τα δίκτυα συμβίωση, την κατανάλωση ενέργειας και την εξοικονόμηση, το αποτύπωμα άνθρακα και το αποτύπωμα νερού, τις πρωτοβουλίες για μηδενικά απόβλητα, τομείς που αποτελούν τις νέες ενότητες-στόχους του συνεδρίου.

Οσοι επιθυμούν να υποβάλουν την εργασία τους (paper) θα πρέπει να στείλουν περίληψη της στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

(www.athens2017.uest.gr/index.php/conerence/abstract-submission)

έως την 31η Δεκεμβρίου το 2016.

Ελέγξτε επίσης

Ο θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Πελοπόννησο-Εκδήλωση από το ΚΑΠΕ

Διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιήσει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με την υποστήριξη …

Τα Περιοδικά μας