Οι πράσινες τεχνολογίες μετά την πανδημία

Βιομηχανική συμβίωση και διαχείριση αποβλήτων στο προσκήνιο

Οι επιπτώσεις στην αγορά των πράσινων τεχνολογιών από την πρόσφατη πανδημία, η πορεία τους σε Ελλάδα κι Ευρώπη στο άμεσο μέλλον, η διαχείριση αποβλήτων και οι ιδιαιτερότητες της χώρας, τα βιομηχανικά απόβλητα και η βιομηχανική συμβίωση, οι δυσχέρειες για να προχωρήσουν οι βέλτιστες λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και θέματα νομοθεσίας είναι αυτά για τα οποία μιλά στο Ecotec ένα έμπειρο στέλεχος της αγοράς, με θητεία σε έναν σημαντικό όμιλο: Ο διευθυντής του περιβαλλοντικού τμήματος του ομίλου TEDRA κ. Παντελής Γκλιάος, είναι μέλος του Δ.Σ. του ομίλου TEDRA, ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός Η/Υ, γραμματέας του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΕ) Ν. Λάρισας και ταμίας του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), και η συνέντευξη που παραχώρησε είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.

– Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην αγορά των πράσινων τεχνολογιών από την πρόσφατη πανδημία;           

– Είναι προφανές ότι η πρόσφατη πανδημία έχει αφήσει τα σημάδια της στην αγορά των πράσινων τεχνολογιών. Αρκετές επενδύσεις στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης, που βρίσκονταν σε τελικό στάδιο υλοποίησης της απόφασης και εκκίνησης της διαδικασίας κατασκευής, πήραν αναβολή, ενώ σε επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους ενδέχεται και να ματαιωθούν. Η αβεβαιότητα της κατάστασης ωθεί σε επιλογές χαμηλού ρίσκου, όπως είναι τα φωτοβολταϊκά. Επιπλέον, η προσωρινή παύση της λειτουργίας αρκετών βιομηχανιών παραγωγής συναφών υλικών, η δυσλειτουργία στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και η καθυστέρηση στην παράδοση και συντήρηση έργων, θα οδηγήσουν σε πτώση του κύκλου εργασιών όλων των επιχειρήσεων.

– Θα ενισχυθεί ο ρόλος των πράσινων τεχνολογιών μετά τον Covid-19 ή θα ακολουθήσουν αυτές την πορεία των υπόλοιπων τομέων της αγοράς;      

– Οι πράσινες τεχνολογίες αποτελούν τεχνολογίες αιχμής οι οποίες για το μέσο άνθρωπο καλλιεργούν μεγάλες προσδοκίες ενός βιώσιμου και σταθερού μέλλοντος. Η συμβολή τους στη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας είναι παραπάνω από ουσιαστική.

Η εκτίμησή μου είναι ότι θα υπάρχει μόνιμη ανάπτυξη με άλματα ανά κάποια διαστήματα. Η παιδεία και η κουλτούρα της Ευρώπης έχουν ενισχύσει το ρόλο τους.

– Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση στη διαχείριση αποβλήτων στη χώρα μας, και ποιος τομέας των αποβλήτων χρήζει άμεσης αναδιάρθρωσης και επέμβασης από την Πολιτεία;

–Σαφώς η κατάσταση στη διαχείριση αποβλήτων έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, αλλά απέχει αρκετά από το να προσεγγίσει το επίπεδο άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Η νομοθεσία βρίσκεται σε καλό στάδιο, αλλά υστερούμε σε ελεγκτικούς μηχανισμούς και σε υλοποίηση νέων τεχνολογιών. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να κάνουμε στην κατάσταση που επικρατεί στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων, καθώς τα οικονομικά προβλήματα και η έλλειψη προσωπικού σε ΔΕΥΑ που εξυπηρετούν Δήμους έως και 50.000 κατοίκων είναι σημαντικά.

Επιπρόσθετα, η αναχρονιστική νομοθεσία των δημοσίων έργων με τη γραφειοκρατική περιβαλλοντική αδειοδότηση επιδεινώνει τη σημαντική αυτή πληγή. Η πολιτεία πρέπει να επέμβει δημιουργώντας σε πρώτο στάδιο κανόνες υγιούς ανταγωνισμού και επιβράβευσης των επιχειρήσεων που συνδυάζουν την ποιότητα με την τεχνογνωσία.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας είναι ένας όρος που λείπει από τις διακηρύξεις των έργων που δημοπρατούνται. Για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις είναι αναγκαία η δρομολόγηση προγραμμάτων που αφορούν τη συντήρηση και λειτουργία τους.

– Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στα βιομηχανικά απόβλητα και πόσο εφικτή είναι η βιομηχανική συμβίωση τα επόμενα χρόνια, στην χώρα μας;

– Ένας παράγοντας που έχει καθορίσει την αποτελεσματική διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων είναι η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού ανά την χώρα. Ο κατακερματισμός των βιομηχανικών μονάδων, οι πολλές μικρομεσαίες μονάδες, η μη λειτουργία των αστικών εγκαταστάσεων ως υποδοχέων βιομηχανικών λυμάτων και ο ελλιπέστατος έλεγχος από πλευράς πολιτείας, έχουν δημιουργήσει εκρηκτικά μείγματα σε αρκετές περιοχές.

Επίσης, η έλλειψη σεβασμού προς το περιβάλλον τα προηγούμενα χρόνια καθιστούσε το τμήμα των επιδοτούμενων προγραμμάτων για τη διαχείριση αποβλήτων απλά ένα κομμάτι μιας πρότασης. Η αλλαγή τα τελευταία χρόνια έρχεται με το σύνθημα ότι τα απόβλητα μπορούν να δώσουν προστιθέμενη αξία σε μια βιομηχανία.

Η παραγωγή βιοαερίου –και κατά συνέπεια η παραγωγή ενέργειας από απόβλητα που μέχρι σήμερα αποτελούσαν δαπάνη για μια επιχείρηση– έχει δώσει νόημα στην περιβαλλοντική πολιτική κάθε βιομηχανίας. Το απαιτούμενο πράσινο πιστοποιητικό ποιότητας αποτελεί πλέον όχημα για να προωθηθεί η βιομηχανία στο εξωτερικό. Μέσα στα φιλόδοξα σχέδια υπάρχει ο σχεδιασμός βιομηχανικών πάρκων με συγκεντρωτική διαχείριση των αποβλήτων. Σταδιακά, με κατάλληλες επεμβάσεις, οι βιολογικοί καθαρισμοί πόλεων δέχονται βιομηχανικά λύματα.

– Η νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων, την προστασία του περιβάλλοντος και τα περιβαλλοντικά έργα, από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα, είναι άρτια ή χρειάζεται βελτίωση;

– Οι βελτιώσεις που χρειάζονται είναι αρκετές και έχουν επισημανθεί. Ήδη το Υπουργείο έχει καταθέσει ένα νομοσχέδιο, ενώ επίκεινται –μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου– άλλα δύο νομοσχέδια, τα οποία αφορούν τη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων.

Η εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία εξαλείφει παθογένειες προηγούμενων ετών. Καθοριστική επέμβαση θα ήταν η μετάθεση της απόκτησης περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο τελικό στάδιο υλοποίησης του εκάστοτε έργου, αίτημα το οποίο τίθεται από αρκετούς συνδέσμους.

Βασική επιλογή θα πρέπει να αποτελεί και η μείωση της γραφειοκρατίας. Ο ιδιωτικός τομέας είναι αρωγός προς αυτή την κατεύθυνση, ενδυναμώνοντας τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων μητρώων και βοηθώντας στην πιο γρήγορη και έγκαιρη καταγραφή δεδομένων και λύσεων.

Η συμμετοχή στη Verde.tec

– Θα μας πείτε λίγα λόγια για τη συμμετοχή σας στην έκθεση Verde.tec; Ποιες είναι οι εντυπώσεις από τις προηγούμενες διοργανώσεις;

– Η Verde.tec έχει καθιερωθεί πλέον ως θεσμός μεταξύ των ελληνικών εκθέσεων. Αποτελεί έκθεση ιδιαίτερης σημασίας, αφού εκπροσωπεί τις πράσινες τεχνολογίες σε διεθνές επίπεδο.

Για τον όμιλο TEDRA είναι η πρώτη φορά που θα συμμετέχει στην έκθεση Verde.tec, όπου θα παρουσιάσει τις καινοτόμες τεχνολογίες και υπηρεσίες που προσφέρει, αποδεικνύοντας ότι και στην Ελλάδα κατασκευάζονται, λειτουργούν και συντηρούνται περιβαλλοντικά έργα με πράσινα κριτήρια.

Δεδομένων των πρωτόγνωρων συνθηκών με τον Covid-19 που όλοι βιώνουμε, ευελπιστούμε μέχρι και το τέλος του 2020 να πραγματοποιηθεί η 4η διεθνής έκθεση Verde.tec.

Ελέγξτε επίσης

Ο θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Πελοπόννησο-Εκδήλωση από το ΚΑΠΕ

Διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιήσει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με την υποστήριξη …

Τα Περιοδικά μας