ΣΕΦ: Νέο πλαίσιο για την απλοποίηση της άδειας παραγωγής

Οι παρατηρήσεις για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγών

Το νέο πλαίσιο αδειοδοτικής διαδικασίας, το οποίο προβλέπει αντικατάσταση της άδειας παραγωγής με βεβαίωση καταχώρησης αίτησης σε Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγών, ικανοποιεί το Σύνδεσμο Εταιρειών Φωτοβολταϊκών. Όπως τονίζει ο Σύνδεσμος, το νέο πλαίσιο καταπολεμά τη γραφειοκρατία και βασίζεται σε αυτοματοποιημένες και διαφανείς διαδικασίες. Συγκεκριμένα, η πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του απαιτούμενου χρόνου αδειοδότησης, αλλά και να ευνοήσει την ανάπτυξη των επενδύσεων στα φωτοβολταϊκά.

Η σημαντική μείωση του χρόνου αδειοδότησης με την κατάργηση της άδειας παραγωγής καθιστά ρεαλιστική την ικανοποίηση και του άλλου στόχου της Οδηγίας 2018/2001, σύμφωνα με τον οποίο η αδειοδοτική διαδικασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο έτη για τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων όλων των διαδικασιών των σχετικών αρμόδιων αρχών.

«Η πρόταση του Υ.Π.ΕΝ., αναφέρει ο ΣΕΦ, ικανοποιεί την πρόνοια της Οδηγίας σύμφωνα με την οποία οι κανόνες για την έγκριση, την πιστοποίηση και τη χορήγηση άδειας είναι αντικειμενικοί, διαφανείς και αναλογικοί, και λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας».

Άλλα σημεία με τα οποία συμφωνεί ο Σύνδεσμος είναι:

  • Ο δραστικός περιορισμός των στοιχείων και δικαιολογητικών που συνοδεύουν το αίτημα.
  • Ο καθορισμός συγκεκριμένων οροσήμων στις υποχρεώσεις του φορέα του σταθμού για την αδειοδοτική ωρίμανση του αιτήματος.
  • Η ύπαρξη ειδικής διαδικασίας για επικαλύψεις αιτημάτων και για ειδικά έργα.
  • Η κατάργηση του υφιστάμενου τέλους διατήρησης της άδειας παραγωγής.
  • Οι απλουστευμένες διαδικασίες τροποποίησης της βεβαίωσης καταχώρησης.
  • Η δυνατότητα συνενώσεων, διαιρέσεων και βεβαιώσεων καταχώρησης.

Τον Ιούνιο του 2020 αναμένεται να πραγματοποιηθούν καταχωρήσεις στο νέο ηλεκτρονικό μητρώο, οπότε ο ΣΕΦ, προτείνει να προβλεφθούν κατά το σχεδιασμό του οι ανάγκες που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον από την εφαρμογή π.χ. του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα. Δηλαδή, ο ΣΕΦ προτείνει να προβλέπεται κατά το στάδιο της καταχώρησης στοιχείων και η δυνατότητα συμπερίληψης συστημάτων αποθήκευσης στη σύντομη τεχνική περιγραφή του έργου, καθώς και να μη θεωρούνται ως ειδικά έργα οι σταθμοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) με αποθήκευση (κάτι τέτοιο δεν έχει νόημα ιδιαίτερα στην περίπτωση έργων στο σύστημα).

Ειδικά για συστήματα αποθήκευσης «πίσω από το μετρητή», το αναμενόμενο ειδικό θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει απλουστευμένες διαδικασίες για την εγκατάστασή τους.

Ελέγξτε επίσης

Συνάντηση Περιφερειάρχη Αττικής με Δήμαρχο Αθηναίων για τα απορρίμματα

Η συνάντηση του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη με τον Δήμαρχο Αθηναίων Κ. Μπακογιάννη Πραγματοποιήθηκε για θέματα …