Οικολόγοι Πράσινοι: Προσοχή στην κατακρεούργηση των δένδρων

Το βαθύ κλάδεμα των δένδρων, που παρατηρείται στις πόλεις αλλά και στα χωριά, απειλεί την ίδια την βιοποικιλότητα αλλά και στην υποβάθμιση του μικροκλίματος. Οι Οικολόγοι Πράσινοι, θέτουν το ερώτημα εάν αυτή η κακή πρακτική αποτελεί δείγμα αδιαφορίας,, άγνοιας ή αμάθειας: «Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ τονίζουμε ότι τα δέντρα έχουν κομβικό ρόλο για την υγεία των πολιτών και είναι δείκτης ποιότητας ζωής εντός του αστικού ιστού. Πολλά από τα δέντρα αυτά είναι τοπόσημα των πόλεων μας και αποτελούν συχνά αναπόσπαστο μέρος της τοπικής ιστορίας. Πρέπει να κλαδεύονται στην εποχή τους και από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο» αναφέρουν οι Οικολόγοι Πράσινοι, για ένα θέμα που δεν έχει γίνει ευρέως αντιληπτό καθώς κρύβει αρκετές επιπτώσεις.

Τι έχει οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση;

1) Η εύκολη πρόσβαση σε φθηνά μηχανήματα κοπής για κλάδεμα σε μεγάλο ύψος, πράγμα αδύνατο παλαιότερα.

2) Η οικονομική κρίση (μείωση προϋπολογισμού για τις Υπηρεσίες Πρασίνου των Δήμων) και οι αναθέσεις σε εργολάβους με οδηγία να κάνουν κλαδεύσεις διάρκειας 5-10 ετών που μπορεί να οδηγήσουν σε θάνατο πολλά κυρίως γέρικα δέντρα.

3) Η απουσία σχετικής νομοθεσίας, που δεν προστατεύει τα δέντρα, ούτε υποχρεώνει τον δήμο να τηρεί τους κανόνες της επιστήμης της δασοκομίας πόλεων και να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό.

«Η θέση μας είναι πως η κλάδευση των δέντρων πανελλαδικά θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν είναι απαραίτητη και στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης της βιοποικιλότητας» αναφέρουν οι Οικολόγοι Πράσινοι.

 

Ελέγξτε επίσης

Οικολόγοι Πράσινοι: Οι καιροί επιτάσσουν την ύπαρξη Εθνικής Στρατηγικής για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων

Μετά τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το ΙΟΒΕ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για …